Ett Gott Nytt År tillönskas alla UMCK-Veteraner!
Vi avslutar år 2013 med att visa en bild på T & T, sida vid sida, för att fira att det är 50 år mellan de båda vann VM!
Klicka på rubriken!

TH  T. Cairoli