För Idrottsbladets räkning gjorde Ander Wallsten ett intressant reportage om ”Storken” för en del år sedan. Anders var motorsportredaktör i tidningen.  Tidningen var väl annars mest känd för att syssla med friidrott men 1988 ville man bredda sitt läsarunderlag till att omfatta även motorsport, då ingick bland andra Anders i reporterskaran.
Det är Göran Petersson, motocrossveteran entusiasten från Älvbygdens MK, som skickat oss reportaget, tack Göran!
Mer om ”Storken” och -50 och -60-tals motocrosskan man läsa om i den nya boken ”I motocross legenders spår” som finns att beställa på: www.oldswedishscramble.com
Bilden – Författaren till den nya motocrossboken Bo Ingvar Svensson överlämnar ett ex. av den nya boken till ”Storkens” änka, Britt Lundin!
Britt o Bosse low

Storken rep 1 2
Storken rep 2 2